Com pot un treballador demostrar un acomiadament verbal?

El treballador té la càrrega de provar el propi acomiadament. L'acomiadament verbal pot acreditar-se de diverses formes, per exemple: acudint el treballador, després de ser acomiadat, al centre de treball acompanyat de testimonis o enviant un telegrama o burofax immediatament després de l'acomiadament per tal que l'empresa es pronunciï sobre si manté la decisió d'acomiadament verbal. D'aquesta manera, es força la confirmació de l'acte d'acomiadament que ha tingut lloc sense presència de testimonis i s'aconsegueix poder acreditar la decisió empresarial d'extingir unilateralment la relació laboral. En cas que l'empresa faci cas omís a l'esmentat requeriment, s'entén que es ratifica en la seva decisió d'acomiadar al treballador; fet que obra la porta a que el treballor pugui impugnar l'acomiadament, en cas que estigui en desacord amb la decsisió empresarial.

El passat dia 30 de juny va entrar en vigor les noves mesures de conciliació de la vida personal i professional, regulades al Real Decret 5/2023, de 28 de juny, que transposa parcialment la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlament Europeo i del Consell, de 20 de juny de 2019, relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i cuidadors. A l'article d'avui us detallem les novetats més importants les quals tindran molta rellevància en el dia a dia de la persona treballadora.

La paraula sexting prové de la unió del terme “sex” (sexe) i “texting” (enviament de missatges de text). Actualment, amb la proliferació d’aplicacions, xarxes socials (Instagram, Facebook, Twitter, etc.), sistemes de missatgeria instantània (WhatsApp) i altres mecanismes de transmissió de documents i imatges, des de qualsevol...

Tinc un litigi on la quantitat a reclamar és menor a 2.000€. Necessito advocat i procurador? No. L’art. 31 LEC, ens diu que en els judicis verbals de quantitat inferior a 2000€, així com en les peticions inicials del processos monitoris, la intervenció d’advocat i procurador no és preceptiva (obligatòria). Per tant els litigants poden comparèixer per sí sols. 

En primer lloc, i abans d’entrar en l’anàlisis de la qüestió, cal fer esment al concepte de mesura cautelar. En aquest sentit, la Interlocutòria dictada per l’Audiència Provincial de Toledo, de data 3 de novembre de 2011 (ROJ: AAP TO 126/2011), les entén com un “expediente mediante el cual se persigue la efectividad de la resolución que en su día pueda recaer en el litigio”
Aliquam mattis dapibus commodo efficitur. ut vulputate, libero et, Lorem