Tinc un litigi on la quantitat a reclamar és menor a 2.000€. Necessito advocat i procurador? No. L’art. 31 LEC, ens diu que en els judicis verbals de quantitat inferior a 2000€, així com en les peticions inicials del processos monitoris, la intervenció d’advocat i procurador no és preceptiva (obligatòria). Per tant els litigants poden comparèixer per sí sols. 

En primer lloc, i abans d’entrar en l’anàlisis de la qüestió, cal fer esment al concepte de mesura cautelar. En aquest sentit, la Interlocutòria dictada per l’Audiència Provincial de Toledo, de data 3 de novembre de 2011 (ROJ: AAP TO 126/2011), les entén com un “expediente mediante el cual se persigue la efectividad de la resolución que en su día pueda recaer en el litigio”

En molts casos s’arriba a l’acte de Judici Oral on l’única prova que sosté l’acusació i amb la qual el Tribunal ha de decidir per condemnar o absoldre, és la declaració de la víctima. És molt comú, doncs, veure que judicis per delictes contra la llibertat sexual, la violència de gènere, domèstica o simplement en delictes contra la integritat física o la vida - on la víctima pot inclús ser un agent de policia- l’única o la principal prova que es practicarà en Plenari és la testifical de la persona que denuncia i que processalment té el tracte de víctima per ser el subjecte passiu dels delictes anteriorment descrits.

Cada cop més, les xarxes socials ocupen un espai important en el dia a dia de les persones i són utilitzades en els diferents àmbits de la seva vida. El contingut que es publica a les mateixes arriba a un públic il·limitat i, com no pot ser d’una altra manera, també té una notable repercussió a les relacions laborals.

Hi ha algunes circumstàncies que permeten que una persona condemnada a una pena de presó pugui obtenir la seva suspensió. Els jutges o tribunals, mitjançant una resolució motivada, poden deixar en suspens l'execució de les penes privatives de llibertat no superiors a dos anys quan sigui raonable esperar que l'execució de la pena no sigui necessària per evitar la comissió futura pel penat de nous delictes.

La inviolabilitat domiciliària és un dret fonamental que tenim totes les persones. Es materialitza pel fet de tenir el dret a no permetre que ningú entri o escorcolli el nostre domicili. Protegint l’esfera pròpia de cada individu, quedant exempta o immune a les invasions o agressions exteriors, d’altres persones, i de l’autoritat pública.
tristique libero. nec adipiscing eleifend id leo