Girolex,
espai jurídic

Som un despatx d’advocats, assessors i mediadors pluridisciplinari, experts en diverses àrees del dret i en formació contínua, per oferir serveis efectius i adaptats a les noves normatives.

Tracte proper i directe amb el client

Amb experiència i professionalitat

Serveis integrals per a particulars i empreses

Som garantia de tracte proper,
sinceritat i compromís.

Equip Girolex

El nostre equip està format per advocats, mediadors i assessors especialitzats per matèries i amb experiència contrastada en diverses àrees del dret.

albert

Albert Toy

ADVOCAT

Àmbits penal i laboral. Especialització lletrada en Violència de Gènere i en la Jurisdicció de Menors.
.

627 769 160

albert.toy@girolex.com

Ricard Hospital Planas ADVOCAT I MEDIADOR

Ricard Hospital

ADVOCAT I MEDIADOR

Àmbits penal, civil i propietat horitzontal. Especialitats: menors, violència de gènere, reclamacions de quantitat i desnonaments.

658 773 700

ricard.hospital@girolex.com

gnai-yim

Gnai-yim Ng Choi

ADVOCAT I MEDIADOR

Àmbits penal, civil. Especialitats: menors, violència de gènere i dret de familia.
.

619 969 438

ng.choi@girolex.com

Pol Nadal i Fulla ADVOCAT I MEDIADOR

Pol Nadal

ADVOCAT I MEDIADOR

Àmbits civil i penal. Especialitats: menors, violència de gènere, reclamacions de quantitat i família.
.

696 699 979

pol.nadal@girolex.com

dani

Daniel García

ADVOCAT

Advocat en àrees de dret penal  i dret civil, especialista en dret de menors, dret d’estrangeria i violència domèstica.

699 618 371

daniel.garcia@girolex.com

xavi

Xavier Cuadrado

ADVOCAT

Advocat especialitzat en estrangeria i nacionalitat, dret administratiu i civil, particularment herències i divorcis.
.

628 093 804

xavier.cuadrado@girolex.com

sensenom

Manel Luque

ADVOCAT

Advocat especialitzat en dret civil i bancari. Amplia experiencia en litigis sobre clàusules abusives en contractes bancaris i responsabilitat civil.

690 320 475

manel.luque@girolex.com

Solucions legals a problemes reals

Girolex · Espai Jurídic està format per un equip jove i dinàmic amb experiència reconeguda.

Àmbits
d’actuació

T’oferim un servei integral tant a particulars com empreses per tal que, amb una sola oficina, es cobreixin totes les teves necessitats en l’àmbit legal i d’assessoria.

Dret Civil

Dret matrimonial

Divorcis
Separacions
Extincions de parelles de fet

Família

Reclamació del dret d’aliments entre parents
Filiacions
Adopcions

Dret successori

Declaracions d’hereus
Herències
Testaments
Fideïcomisos
Legítimes
Partició i divisió d’herències

Comunitats de propietaris

Responsabilitat Civil

Responsabilitat Civil Mèdica
Responsabilitat Civil professional
De centres docents, d’animals, i en l’edificació
En productes i serveis defectuosos
de l’Administració Pública

Arredaments

Formalització de contractes d’arrendament
Assessorament previ
Reclamacions en matèria d’arrendament

Contractes

Altres formes de protecció de menor

Dret Mercantil

Reclamacions de deutes

Dret de la insolvència

Reestructuracions d’empresa

Contractació internacional

Creació de societats i de cooperatives

Contractació comercial

Societats anònimes i limitades

Assessorament en protecció de dades de caràcter personals

Dret Laboral

Reclamacions sobre

Permisos
Vacances
Reduccions de jornada
Salaris

Dret de la seguretat social

Extincions de contractes

Acomiadaments

Accidents de treball i incapacitats

Dret Penal

Delictes patrimonials, de falsedat o societaris

Delictes contra

La Hisenda Pública i la Seguretat Social
La propietat industrial i intel·lectual
Els drets dels treballadors
El medi ambient

Insolvències punibles

Accidents de trànsit

Delictes i faltes

Dret de Consum

Reclamacions Prèvies

Garanties

Arbitratge de Consum (via prèvia a la via judicial)

Desistiment de contractes

Dret Administratiu

Gestió d’expedients disciplinaris

Recursos administratius

Expropiacions forçoses

Reclamacions davant les administracions

Estrangeria

Dret Informàtic

Noms de dominis

Protecció de dades

Delictes informàtics, en especial

Estafes
Violació de secrets
Danys informàtics

Procediment davant la jurisdicció administrativa i civil en matèria de dret informàtic i noves tecnologies

Altres àmbits

A més d’aquests àmbits d’actuació, el nostre despatx compta amb la col·laboració d’altres professionals, tant del dret com d’altres especialitats, per donar una defensa eficaç, ràpida i integral als nostres clients en tot moment

Contacte

Girona

 

C/ Riu Güell, 4 baixos B
17001 Girona
Tel. (+34) 872 980 939
Fax (+34) 972 938 261
info@girolex.com

 

Horari:
de dilluns a dijous
de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00
divendres de 9:00 a 14:00

Blanes

 

C/ Anselm Clavé, 80
17300 Blanes
Cal demanar cita prèvia
Tel. (+34) 872 980 939

Et podem ajudar?