Fill major d’edat amb ingressos propis: Cal sol·licitar l’extinció de la pensió d’aliments a través d’un procediment de modificació de mesures?

Sovint ens trobem amb progenitors que acudeixen al despatx i ens exposen que el fill major d’edat disposa d’una feina remunerada o bé que s’ha independitzat del nucli familiar. El dubte que els sorgeix és si cal sol·licitar l’extinció de la pensió d’aliments a través d’un procediment de modificació de mesures i si, en cas de no fer-ho, si es podria al·legar com a causa d’oposició en un procediment d’execució forçosa.

Inicialment, caldrà estudiar si es compleixen els requisits per a poder sol·licitar l’extinció de la pensió. Trobareu aquesta informació al blog de Legal&Familia.

De complir-se els requisits esmentats i trobar-se en la situació exposada, des de Legal&Familia recomanem seguir els següents passos:

> En primer lloc, intentar una mediació familiar prèvia amb l’altre part per tal d’exposar la situació i poder consensuar l’extinció de la pensió d’aliments.

> En segon lloc, si la mediació no ha funcionat, recomanem instar una demanda de modificació de mesures amb sol·licitud de mesures provisionals coetànies sol·licitant l’extinció de la pensió.

Si no es sol·licita l’extinció de la pensió d’aliments a través d’un procediment de mesures, la sentència on es trobi regulada la pensió seguirà essent ferma i per tant podrà ser executada.

En un procediment d’execució forçosa no podrem sol·licitar l’extinció de la pensió d’aliments, si bé és cert que podrem al·legar com a causa d’oposició la insuficiència del títol per causa sobrevinguda determinant de la inexibilitat de la obligació, acreditant que estem davant d’una situació d’abús de dret.et, quis commodo felis id nec consequat. facilisis dapibus