Reforma llei només sí és sí

Els delictes vs. la llibertat sexual després de la reforma del Codi Penal operada a partir de la llei “només sí és sí”

La societat actual es troba en una lluita per adaptar-se a una era caracteritzada pels canvis i les transformacions constants. Els Ordenaments Jurídics com a responsables de regular aquesta convivència en comunitat estan obligats a modificar-se i actualitzar-se amb la mateixa constància per atrapar un ritme frenètic i trepidant.

Així doncs, l’esforç del legislador de reformar matèries com els delictes contra la llibertat sexual, s’entén perfectament pel notori increment de l’índex de criminalitat en els darrers anys. Concretament, el primer semestre de 2023 presenta un increment de les violacions en gairebé un 30% a Catalunya respecte al mateix període de l’any anterior, segons el que publica el Ministeri d’Interior basat en fonts policials.

La Llei Orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de la garantia integral de la llibertat sexual, més coneguda com la Llei del “solo sí es sí” és una reforma legal pensada per donar una major importància al consentiment explícit en les relacions sexuals. Casos mediàtics com el de la violació grupal a les festes de “San Fermín” posen de manifest que la voluntat de participar en actes de naturalesa sexual no es pot deixar en mans de la interpretació de conductes aleatòries, sinó que s’ha d’assegurar amb una intencionalitat expressa i concreta.

Quines modificacions va introduir aquesta Llei?

La mateixa Llei ens diu “como medida más relevante, elimina la distinción entre agresión y abuso sexual, considerándose agresiones sexuales todas aquellas conductas que atenten contra la libertad sexual sin el consentimiento de la otra persona…”.

En altres paraules, es va incloure l’abús sexual en el tipus delictiu de l’agressió sexual, tot establint una pena en abstracta que s’aplica a un ampli ventall de conductes delictives, notòriament diferents entre sí pel que fa a la gravetat o entitat del fet delictiu.

Per altra banda, respecte al delicte de violació va establir una única pena de quatre a dotze anys de presó, independentment de si s’havia empleat violència o intimidació per a realitzar la conducta típica.

A més a més, va introduir un agreujant de l’agressió sexual, per a incrementar la pena en aquells casos en què s’hagués sotmès a la víctima a submissió química.

Per què s’ha produït l’alliberació d’alguns presos per delictes sexuals arran de l’entrada en vigor d’aquesta Llei?

El principi d’irretroactivitat penal obliga als jutges i Tribunals aplicar el Codi Penal vigent al moment dels fets. Ara bé, existeix una excepció a aquest principi –retroactivitat de la norma penal favorable– quan la nova norma afavoreix al penat, encara que el fet delictiu s’hagués comès amb anterioritat a l’entrada en vigor de la nova norma. Aquest efecte no només opera amb causes pendents de judici, sinó amb procediment que ja tenen condemna ferma.

L’aplicació pràctica al cas que ens ocupa és la possibilitat d’aplicar les noves penes mínimes introduïdes per la Llei del “solo sí es sí“, que poden traduir-se en l’abordatge d’una menor penalitat en els escrits d’acusació pendents de judici, en la reducció de condemnes fermes o fins i tot -i aquests són els supòsits que han omplert més titulars- l’alliberament immediat de penats que complien penes de presó.

Tal com podem observar, en un supòsit d’una condemna de més de 6 anys de presó dictada amb anterioritat a aquesta Llei, podria ser rebaixada fins a 4 anys de presó d’acord amb el principi comentat.

La nova Llei Orgànica 4/2023, de 27 d’abril, ha entrat en vigor per a modificar la Llei del “només sí és sí”.

A grans trets, les novetats introduïdes per aquesta contrareforma són les següents:

> Respecte a la pena prevista per a l’agressió sexual s’han establert dues penes diferents en funció de si es va emprar violència o intimidació.

> Respecte a l’agreujant per sotmetre la víctima a submissió química ha modificat el subjecte actiu de la conducta a un concepte genèric de la persona responsable, sense exigir que sigui el mateix autor de l’agressió sexual.

> També s’han establert penes diferents en el delicte de violació en funció de l’existència de violència o intimidació.

> S’ha eliminat el concepte d’abús, encabint-se totes les conductes com agressió.

 

GRUP GIROLEX sempre estarà a la seva disposició per qualsevol consulta o aclariment al respecte.libero elementum Praesent sem, quis, sed