Sovint ens trobem amb progenitors que acudeixen al despatx i ens exposen que el fill major d'edat disposa d'una feina remunerada o bé que s'ha independitzat del nucli familiar. El dubte que els sorgeix és si cal sol·licitar l'extinció de la pensió d'aliments a través d'un procediment de modificació de mesures i si, en cas de no fer-ho, si es podria al·legar com a causa d'oposició en un procediment d'execució forçosa.

Primerament, és important manifestar que, d'una banda, d'acord amb el que disposa l'article 552-10 del Codi Civil de Catalunya, qualsevol cotitular pot exigir la divisió de l'objecte de la comunitat, en qualsevol moment i sense que sigui necessari expressar-ne els motius, llevat de les excepcions previstes en el propi article esmentat; i, de l'altra, que l'acció de divisió de la cosa comuna és una acció imprescriptible.

En aquesta secció us volem compartir una altra sentència favorable  que ha aconseguit l'equip de Girolex, aconseguint que es desestimés una demanda de vicis ocults interposada contra el nostre client, que va actuar com a intermediari en la venta d'un vehicle de segona mà.  Antecedents de...

Aliquam Curabitur dolor ut nunc quis amet,