vicis ocults vehicle

El nostre cas d’èxit. Demanda judicial per la reparació defectuosa d’un vehicle contra el taller mecànic reparador.

Els nostres clients recuperen el 100% de la factura de reparació dels seu vehicle en el taller oficial, més els danys i perjudicis causats per la reparació defectuosa del primer taller mecànic, que inclouen 2.000€ de danys morals, els interessos de demora i les costes judicials.  

Arrel d’una mala reparació d’un taller mecànic que dimana en diverses averies posteriors del vehicle, vam presentar una demanda per reparació defectuosa on s’interessava la condemna del taller mecànic a indemnitzar-los en la quantitat de 5.882,01€, més els interessos i les costes judicials. Aquesta quantitat incloïa les despeses generades per la reparació definitiva del vehicle al taller mecànic oficial (dany emergent), les quantitats que el client havia deixat de guanyar per culpa de l’averia (lucre cessant) i els danys morals.

En aquest cas particular, els clients eren músics de professió, i el vehicle avariat era el que feia servir el grup per carregar els instruments i desplaçar-se als concerts. A causa de la mala reparació de la primera averia en relació amb el canvi de marxes, el qual va derivar en noves averies (deformacions de planxa per mal ús de l’elevador, ruptura dels suports dels cables d’embragatge i vibracions, etc.) la furgoneta va estar molt de temps paralitzada al taller demandat. Inclús un cop reparada, els clients van entrar en pana a la tornada d’un viatge a Bilbao i el vehicle va haver de ser traslladat amb grua fins a Girona, aquest cop a la casa oficial, que va dur a terme la reparació definitiva del vehicle.

Un cop admesa a tràmit la demanda, la part contrària es va oposar a la mateixa reconeixent tant sols la quantitat de 340€ i sol·licitant que es desestimés la demanda presentada amb imposició de costes.

vehicle avariat, reparació defectuosa, dibuix

En la sentència el Jutge va dictaminar que a la vista dels dictàmens pericials aportats per les dues parts i de la documentació complementària, es deduïa clarament la falta de perícia dels operaris de taller demandat, en primer lloc, perquè per dur a terme la reparació utilitzen peces d’altres marques no compatibles amb les del vehicle reparat i a més a més existeix una fulla de reclamació presentada pels nostres clients al taller mecànic on el propietari accepta assumir les despeses de reclamació del vehicle al taller oficial de la marca.

Així mateix, tal com posa de manifest el nostre pèrit, la il·luminació dels leds d’avís en el tauler de bord es corresponen amb elements també manipulats pel taller mecànic i la vibració del vehicle és compatible amb la manipulació de l’arbre de transmissió fet per la part demandada.

En conseqüència, el Jutge determina que és indubtable que cal atribuir les averies i els danys posteriors a la mala praxis dels mecànics de taller en la seva intervenció sobre el vehicle i per tant, queda acreditada la deficient reparació del taller mecànic demandat, per la qual cosa ha de rescabalar als nostres clients dels perjudicis patits com a conseqüència d’aquesta actuació.

Pel que fa als danys materials, es basen en les factures i pressupostos emesos pel taller oficial de la marca, per la qual cosa la seva valoració s’ha de considerar correcta. En quan a la indemnització pels perjudicis derivats de la demora en l’entrega del vehicle, consistents en la contractació de transports alternatius, el Jutge entén que l’estada del vehicle al taller demandat va ser innecessària, ja que per deixar el vehicle en les condicions adequades de funcionament va ser necessari portar-lo posteriorment a un altre taller.

Finalment, en relació amb els danys morals, el Jutge considera acreditats l’estat d’ansietat i insomni que aquests fets van ocasionar als nostres clients degut a que el vehicle s’utilitzava pel transport d’instruments i desplaçaments del grup, i a més a més, l’època de l’averia va coincidir amb els mesos d’estiu on hi ha un major volum de treball, per la qual cosa, accedeix a la compensació per danys morals en l’import de 2.000€.

En conclusió, s’estima íntegrament la nostra demanda condemnant al taller mecànic demandat a pagar als nostres clients la quantitat de 5.882,01€, més els interessos legals i les costes judicials.

T’has trobat amb un cas similar? Et podem ajudar?

Per qualsevol consulta o aclariment al respecte, posa’t en contacte amb nosaltres. Estarem encantats d’atendre’t!

 commodo facilisis ut elit. in porta.