Què és el complement per paternitat aplicable a les pensions contributives de jubilació, viduïtat o incapacitat permanent?

La Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, va incorporar al text refós de la Llei general de la Seguretat Social (TRLGSS) un complement de maternitat en les pensions contributives del sistema de la Seguretat Social.

Aquest complement es reconeixia, per la seva aportació demogràfica a la Seguretat Social, a les dones que haguessin tingut fills naturals o adoptats i fossin beneficiàries en qualsevol règim de Seguretat Social de pensions contributives de jubilació, viduïtat o incapacitat permanent.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), en la Sentència de 12 de desembre de 2019 (Assumpte C-450/2018), va declarar que la Directiva 79/7/CEE del Consell, de 19 de desembre de 1978, va dictaminar que aquest complement era discriminatori pels homes, donat que s’establia el dret a un complement de pensió per a les dones que haguessin tingut almenys dos fills biològics adoptats i fossin beneficiàries de pensions contributives d’incapacitat permanent en qualsevol règim del sistema de Seguretat Social nacional, mentre que els homes que es trobessin en una situació idèntica no tenien dret a aquest complement de pensió.

Perquè aquesta desigualtat del tracte estigués justificada caldria que el complement no es vinculés exclusivament al fet de ser mare, sinó a haver patit efectivament desavantatges associats a aquesta condició.

Amb tot això, aquesta Sentència va obrir la possibilitat d’establir un complement equivalent per a homes. Per tant, el complement de paternitat en l’àmbit de les pensions fa referència a un “plus” que s’afegeix a les pensions contributives amb l’objectiu de reparar el perjudici que el pare ha sofert en la seva carrera professional al assumir la criança dels seus fills.

Quins són els requisits que s’han de complir per reclamar el complement per paternitat?

Els requisits per poder reclamar el complement per paternitat són:

> Ser pare almenys de 2 fills naturals o adoptius amb anterioritat a l’accés a la pensió. L’edat dels fills no és rellevant.

> Ser pensionista: haver accedit a una pensió contributiva de jubilació, viduïtat o incapacitat permanent entre l’1 de gener del 2016 i el 3 de febrer del 2021.

Quina és la quantia d’aquest complement?

La quantitat del complement depèn de la quantitat de fills que es tingui:

> Amb 2 fills  la pensió s’incrementa un 5%.

> Amb 3 fills la pensió s”incrementa un 10%.

> Amb 4 fills o més la pensió s’incrementa un 15%.

El complement per paternitat es concedeix amb efectes econòmics retroactius?

Sí, tots els pares que hi tinguin dret obtindran el mencionat complement per paternitat amb efectes econòmics des de la data del reconeixement de les seves pensions, fins i tot si és anterior a la data de publicació de la Sentència (d’acord amb el que va establir el Tribunal Suprem, en la Sentència de 30 de maig de 2022 per unificació de doctrina).

 

GIROLEX sempre estarà a la seva disposició per a qualsevol consulta o aclariment al respecte. Estarem encantats de poder ajudar-te i donar-te la tranquil·litat que et mereixes.dapibus consectetur tempus ipsum felis venenatis luctus fringilla pulvinar libero. ultricies lectus