Primerament, és important manifestar que, d'una banda, d'acord amb el que disposa l'article 552-10 del Codi Civil de Catalunya, qualsevol cotitular pot exigir la divisió de l'objecte de la comunitat, en qualsevol moment i sense que sigui necessari expressar-ne els motius, llevat de les excepcions previstes en el propi article esmentat; i, de l'altra, que l'acció de divisió de la cosa comuna és una acció imprescriptible.

L'article 22.4 de la Llei d'Enjudiciament Civil (en endavant, LEC) ens recorda que en els procediments de desnonament de finca urbana o rústica per manca de pagament de les rendes o quantitats degudes per l'arrendatari finalitzaran si quan es requereix a l'arrendador, aquest paga al demandant (propietari) o posa a la seva disposició en el Tribunal o notarialment, dins del termini de 10 dies conferit en el requeriment (art. 440.3 LEC), l'import de les quantitats reclamades en la demanda i de totes aquelles que degui en el moment d'efectuar el pagament.

Tinc un litigi on la quantitat a reclamar és menor a 2.000€. Necessito advocat i procurador? No. L’art. 31 LEC, ens diu que en els judicis verbals de quantitat inferior a 2000€, així com en les peticions inicials del processos monitoris, la intervenció d’advocat i procurador no és preceptiva (obligatòria). Per tant els litigants poden comparèixer per sí sols. 
ipsum Curabitur mi, consequat. Praesent tristique dolor. felis Donec mattis