Guarda compartida i compte comú per fer front a les despeses dels fills

Amb posterioritat al divorci o a la ruptura de la parella és habitual que ambdós progenitors obrin un compte comú de disposició solidària per fer front a determinades despeses dels fills dels quals tots dos han de respondre de forma solidària.

Què passa quan un progenitor deixa d’abonar la pensió al compte comú?

En primer lloc, caldrà promoure un tràmit previ (judicial o extrajudicial) de rendició de comptes previ a la liquidació de la gestió comuna de les obligacions per aclarir les diferències resultants ateseses per el compte comú. Aquesta liquidació es seguirà per la via processal dels articles 712 i següents de la Llei d’Enjudiciament Civil.

La rendició de comptes és un procediment que comporta donar una explicació per escrit, detallada, clara i veraç de la gestió del compte comú. Consistirà en realitzar un desglossament detall d’ingressos i despeses i determinar si els fons del compte comú s’han destinat al pagament de les despeses dels fills previstes a la sentència.

Per tant, el progenitor creditor haurà d’acreditar que amb el saldo de titularitat comuna s’han atès totes les obligacions que també són comunes i haurà de requerir a l’altre progenitor també cotitular del compte perquè completi els pagaments que no ha realitzat. És a dir, ha de poder acreditar que ha ingressat la seva aportació en el compte i promoure la liquidació dels ingressos i despeses domiciliats en el mateix.

En resum, per poder sol·licitar les quantitats impagades per part de l’altre progenitor en el compte comú no seguirem el procediment d’execució dinerària, sinó que s’haurà de realitzar un tràmit previ judicial o extrajudicial de rendició de comptes previ a la liquidació de la gestió comuna de les obligacions alimentàries.

 

GRUP GIROLEX sempre estarà a la seva disposició per qualsevol consulta o aclariment al respecte.commodo id, accumsan luctus venenatis Aenean