Autor: Girolex

El Tribunal Suprem a travès d'una sentència recent ha establert una nova doctrina en relació als delictes de naturalesa sexual.   La nova doctrina del Tribunal Suprem estableix que qualsevol contacte corporal no consentit1 constitueix delicte d'abús sexual, en contradicció amb les anteriors interpretacions del Tribunal Suprem....

La història dels riders de l’empresa de repartiment a domicili Deliveroo, està sent d’allò més rocambolesca. Segons la sentència 244/2018 del jutjat social nº6 de València, es va declarar que existia una relació laboral entre un rider que havia treballat per Deliveroo davant la negativa...