A l’article d’avui donem resposta a una qüestió molt rellevant i que té una gran transcendència a l’àmbit de les relacions laborals. Dita qüestió és com pot controlar l’empresa l’ús que la persona treballadora fa dels aparells informàtics que posa a la seva disposició per du a terme les tasques laborals.

La societat actual es troba en una lluita per adaptar-se a una era caracteritzada pels canvis i les transformacions constants. Els Ordenaments Jurídics com a responsables de regular aquesta convivència en comunitat estan obligats a modificar-se i actualitzar-se amb la mateixa constància per atrapar un ritme frenètic i trepidant.

L'article 22.4 de la Llei d'Enjudiciament Civil (en endavant, LEC) ens recorda que en els procediments de desnonament de finca urbana o rústica per manca de pagament de les rendes o quantitats degudes per l'arrendatari finalitzaran si quan es requereix a l'arrendador, aquest paga al demandant (propietari) o posa a la seva disposició en el Tribunal o notarialment, dins del termini de 10 dies conferit en el requeriment (art. 440.3 LEC), l'import de les quantitats reclamades en la demanda i de totes aquelles que degui en el moment d'efectuar el pagament.

La Llei orgànica general penitenciària i el Reglament penitenciari estableixen els diferents tipus de règim que s'apliquen als privats de llibertat, per tal d'aconseguir una convivència pacífica i ordenada que tingui com a resultat la reinserció social dels penats.

Com pot un treballador demostrar un acomiadament verbal?

El treballador té la càrrega de provar el propi acomiadament. L'acomiadament verbal pot acreditar-se de diverses formes, per exemple: acudint el treballador, després de ser acomiadat, al centre de treball acompanyat de testimonis o enviant un telegrama o burofax immediatament després de l'acomiadament per tal que l'empresa es pronunciï sobre si manté la decisió d'acomiadament verbal. D'aquesta manera, es força la confirmació de l'acte d'acomiadament que ha tingut lloc sense presència de testimonis i s'aconsegueix poder acreditar la decisió empresarial d'extingir unilateralment la relació laboral. En cas que l'empresa faci cas omís a l'esmentat requeriment, s'entén que es ratifica en la seva decisió d'acomiadar al treballador; fet que obra la porta a que el treballor pugui impugnar l'acomiadament, en cas que estigui en desacord amb la decsisió empresarial.

El passat dia 30 de juny va entrar en vigor les noves mesures de conciliació de la vida personal i professional, regulades al Real Decret 5/2023, de 28 de juny, que transposa parcialment la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlament Europeo i del Consell, de 20 de juny de 2019, relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i cuidadors. A l'article d'avui us detallem les novetats més importants les quals tindran molta rellevància en el dia a dia de la persona treballadora.

La paraula sexting prové de la unió del terme “sex” (sexe) i “texting” (enviament de missatges de text). Actualment, amb la proliferació d’aplicacions, xarxes socials (Instagram, Facebook, Twitter, etc.), sistemes de missatgeria instantània (WhatsApp) i altres mecanismes de transmissió de documents i imatges, des de qualsevol...

Praesent vulputate, pulvinar sit leo nunc diam id neque. dolor