FAQS: Intervenció d’advocat i procurador segons tipus de procediment

Tinc un litigi on la quantitat a reclamar és menor a 2.000€. Necessito advocat i procurador?

No. L’art. 31 LEC, ens diu que en els judicis verbals de quantitat inferior a 2000€, així com en les peticions inicials del processos monitoris, la intervenció d’advocat i procurador no és preceptiva (obligatòria). Per tant els litigants poden comparèixer per sí sols. 

I si haig que reclamar una quantitat superior a 2.000€ via monitori. Necessito advocat i procurador?

No. D’acord amb l’art. Anterior, en les peticions inicials de monitori, independentment de la quantitat que es reclami, no és preceptiva (obligatòria) la intervenció d’advocat i procurador. 

Recordem: 

El procés monitori és un procediment amb un tràmit senzill que facilita l’execució d’un deute si el demandat no s’hi oposa. Per mitjà del procediment monitori, es pot reclamar el pagament d’un deute dinerari de qualsevol import, líquid, determinat, vençut i exigible, sempre que es pugui acreditar mitjançant un document dels que habitualment documenten deutes (factura, albarà, contracte comercials, etc.).

Què passa si iniciat una reclamació via procés monitori i la part contrària ha presentat oposició?

En aquest cas, en funció de la quantitat reclamada, serà necessària la intervenció d’advocat o procurador ja que serà necessària la transformació del procediment monitori a verbal o ordinari. 

Supòsit 1: Reclamació de menys de 2.000€. 

En aquest cas el procediment es transformaria a verbal i es podria litigar pel presentador de la petició inicial sense advocat i procurador. 

Supòsit 2: Reclamació de més de 2.000€ però inferior a 6.000€. 

En aquest supòsit el procediment es transformaria a verbal i la intervenció d’advocat i procurador seria obligatòria per raó de quantia. 

Supòsit 3: Reclamació de més de 6.000€. 

En aquest cas el procediment es transformaria a ordinari per raó de quantia i també seria obligatòria la intervenció d’advocat o procurador. 

I si vull presentar una petició inicial de monitori o un verbal de quantitat inferior a 2.000€ però vull que m’assisteixi el meu advocat? Em cal també procurador? 

L’art. 32 LEC, ens diu que quan la intervenció d’advocat i procurador no sigui obligatòria, igualment podrem valdre’ns dels seus serveis. Si bé és possible en aquests casos presentar demanda només amb l’advocat, la nostra experiència ens demostra que és altament recomanable per agilitzar el procés la intervenció del procurador. 

I si decideixo valdre’m d’advocat i procurador per presentar la meva demanda de verbal inferior a 2.000€ o petició inicial de monitori, i guanyo el litigi, podré recuperar els costos que m’ha suposat la intervenció d’aquests professionals?

No. A no ser que el Tribunal apreciï mala fe o temeritat en la conducta del contrari, o bé el domicili de la part guanyadora estigui a un lloc diferent al qual s’hagi tramitat el procediment judicial. Per lloc diferent, s’ha de parlar de domicilis en pobles o ciutats no inclosos en el partit judicial del Jutjat que tramita la causa. 

 

 

GIROLEX ESPAI JURÍDIC sempre estarà a la seva disposició per qualsevol consulta o aclariment al respecte. Estarem encantats de poder ajudar-te i donar-te la tranquil·litat que et mereixes.massa sed tempus porta. ante. pulvinar amet, leo quis, Phasellus efficitur. tristique