L’arrendament de l’habitatge familiar en parelles

Quan una parella estable vol formalitzar un contracte d’arrendament d’un immoble urbà que pretén que sigui l’habitatge familiar, podem trobar-nos dues situacions:

1) Que ambdós membres de la parella estable formalitzin el contracte com arrendataris.

Si firmen els dos i no es diu res, s’entendrà que actuen mancomunadament (art. 1137 CC), és a dir, que cadascú respondrà pel 50% de les rendes degudes; per tant és de vital importància per l’arrendador fer constar el règim de solidaritat segons el qual cada membre respondrà pel 100% del deute sense perjudici del seu dret a repetir contra l’altre.

Si els dos han signat el contracte d’arrendament, ambdós seguiran obligats front l’arrendador, amb independència de qui dels dos es quedi l’ús de la vivenda (ja sigui per acord entre els membres de la parella o per sentència judicial).

A l’arrendador no poden afectar-li les relacions personals dels convivents, ni els canvis que es produeixin derivats de la ruptura sentimental llevat que s’hagi inclòs al contracte una clàusula de desvinculació anticipada sense conseqüències, que s’hagi signat un contracte solidari o que arribin a un acord amb el propietari i amb els altres arrendadors. Per tal que no li afecti al convivent que ja no ocupa la finca, caldrà que aquest li comuniqui la seva desvinculació a l’arrendador, però si aquest no atorga la seva conformitat a la desvinculació del coarrendador, aquesta comunicació no tindrà cap afecte i seguirà vinculat al contracte.

2) Que només un dels convivents consti com a titular en el contracte d’arrendament.

El signatari del contracte és qui assumeix les obligacions respecte l’arrendador. Tot i ser només un dels convivents del titular del contracte, pot fer-se constar en el contracte les dades de la parella com persona que conviurà amb l’arrendatari, sense que per aquest fet se li puguin fer extensives els drets i deures de l’arrendatari.

 

 

GIROLEX ESPAI JURÍDIC sempre estarà a la seva disposició per qualsevol consulta o aclariment al respecte. Estarem encantats de poder ajudar-te i donar-te la tranquil·litat que et mereixes.

 quis eleifend et, neque. Nullam mattis luctus consequat. accumsan leo felis ut