Quines són les tres noves situacions que donen dret a la baixa mèdica?

Aprofitant que el passat 8 de març va ser el dia de la dona treballadora, us volem detallar les importants novetats en relació als nous supòsits de baixa laboral que tindran una incidència molt important en el seu dia a dia.

I és que el passat 28 de febrer va ser publicada la Llei Orgànica 1/2023, que modifica la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs.

Dita norma introdueix tres noves situacions especials d’Incapacitat temporal per contingències comunes:

Per menstruació incapacitant secundària.

Per la interrupció de l’embaràs, voluntària o no, mentre es rebi assistència sanitària per part del Servei Públic de Salut i estigui incapacitada per la prestació de serveis (se’ns perjudici d’aquells supòsits que la interrupció de l’embaràs sigui per accident de treball o malaltia professional, ja que en aquest supòsit la baixa serà per contingències professionals).

Per la gestació de la dona treballadora des del primer dia de la setmana 39 fins el part.

Cal destacar, que en totes aquestes situacions s’haurà de seguir cotitzant. Tanmateix, no es considerarà recaiguda els processos per baixes mèdiques per menstruació incapacitant secundària. Això vol dir que cada procés es considerarà nou sense que computi a efectes del període màxim de durada de la situació d’incapacitat permanent.

Per altra banda, en cas de baixa mèdica per menstruació incapacitant secundària, no s’exigirà període de cotització mínim a les dones que tinguin 21 anys.  En relació als supòsits d’interrupció de l’embaràs els períodes mínims de cotització seran els següents:

No s’exigirà si ets menor de 21 anys.

Quan la persona treballadora tingui entre 21 i 26 anys en el moment de l’inici del descans, s’exigirà acreditar 90 dies cotitzats dins dels 7 anys immediatament anteriors o, alternativament, tingui 180 dies totals cotitzats.

Per les persones de 26 anys o més, el període mínim de cotització exigit serà de 180 dies cotitzats dins del 7 anys immediatament anteriors o, alternativament, 360 dies totals cotitzats.

En relació a qui es fa càrrec del pagament del subsidi cal precisar el següent:

El pagament del subsidi per menstruació incapacitat secundaria s’abonarà a càrrec de la Seguretat Social des de el mateix dia de la baixa laboral.

En els casos de la Incapacitat temporal per interrupció de l’embaràs i en la situació especial de gestació des de el dia primer de la setmana 39, el primer dia de baixa l’abonarà l’empresa i la Seguretat Social assumirà la prestació a partir del dia 1.

Les esmentades novetats, tot i que van ser publicades al BOE el passat 1 de març 2023, no entraran en vigor fins el proper dia 1 de juny de 2023.

 

L’equip de Grup Girolex es posa a la teva disposició per a qualsevol consulta i/o aclariment en relació als aspectes tractats en el present article. Estarem encantats de poder ajudar-te i donar-te la tranquil·litat legal que et mereixes.fringilla tempus id venenatis Aliquam Praesent dolor. quis, pulvinar efficitur.