A l’article d’avui donem resposta a una qüestió molt rellevant i que té una gran transcendència a l’àmbit de les relacions laborals. Dita qüestió és com pot controlar l’empresa l’ús que la persona treballadora fa dels aparells informàtics que posa a la seva disposició per du a terme les tasques laborals.

Com pot un treballador demostrar un acomiadament verbal?

El treballador té la càrrega de provar el propi acomiadament. L'acomiadament verbal pot acreditar-se de diverses formes, per exemple: acudint el treballador, després de ser acomiadat, al centre de treball acompanyat de testimonis o enviant un telegrama o burofax immediatament després de l'acomiadament per tal que l'empresa es pronunciï sobre si manté la decisió d'acomiadament verbal. D'aquesta manera, es força la confirmació de l'acte d'acomiadament que ha tingut lloc sense presència de testimonis i s'aconsegueix poder acreditar la decisió empresarial d'extingir unilateralment la relació laboral. En cas que l'empresa faci cas omís a l'esmentat requeriment, s'entén que es ratifica en la seva decisió d'acomiadar al treballador; fet que obra la porta a que el treballor pugui impugnar l'acomiadament, en cas que estigui en desacord amb la decsisió empresarial.

El passat dia 30 de juny va entrar en vigor les noves mesures de conciliació de la vida personal i professional, regulades al Real Decret 5/2023, de 28 de juny, que transposa parcialment la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlament Europeo i del Consell, de 20 de juny de 2019, relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i cuidadors. A l'article d'avui us detallem les novetats més importants les quals tindran molta rellevància en el dia a dia de la persona treballadora.

Cada cop més, les xarxes socials ocupen un espai important en el dia a dia de les persones i són utilitzades en els diferents àmbits de la seva vida. El contingut que es publica a les mateixes arriba a un públic il·limitat i, com no pot ser d’una altra manera, també té una notable repercussió a les relacions laborals.

El passat 14 de juliol de 2022 va entrar en vigor la llei 15/2022, integral per la igualtat de tracte i la no discriminació. Són moltes les novetats que introdueix l’esmentada llei en matèria de no discriminació, ara bé, a l’article d’avui ens centrarem en una molt concreta i que de ben segur generarà molta expectació en les resolucions que els Tribunals puguin emetre, ja que dita norma pot comportar una notable variació en les qualificacions dels acomiadaments no justificats de la persona treballadora que estigui en situació de baixa mèdica.

Si us trobeu en una situació de baixa i us donen l’alta, obligant-vos a la reincorporació a la feina sense estar recuperats o en condicions de desenvolupar de manera òptima les vostres tasques, des de Girolex us expliquem les diferents opcions que teniu.
diam massa consectetur Aliquam venenatis, elit. leo. Praesent ut