Vicis ocults intermediari

Nou cas d’èxit. Aconseguim que es desestimi una demanda de vicis ocults contra el nostre client, intermediari en la venta d’un vehicle.

En aquesta secció us volem compartir una altra sentència favorable  que ha aconseguit l’equip de Girolex, aconseguint que es desestimés una demanda de vicis ocults interposada contra el nostre client, que va actuar com a intermediari en la venta d’un vehicle de segona mà. 

Antecedents de fet:

La part actora (comprador) va presentar demanda en l’exercici d’acció “quanti minoris” o altrament dit, sol·licitud de rebaixa del preu d’adquisició del vehicle per no correspondre al preu real i existir uns danys i perjudicis pels quals reclamava l’abonament de les quantitats pagades per les diferents avaries un cop efectuada la venda.

Per la part demandada s’insta la desestimació de la demanda. Es nega la legitimació passiva del nostre client per ser mer intermediari de venta.

Fonaments de dret:

A la vista del document  d’encàrrec de venda  i del contracte de compravenda, es resol que la intervenció del nostre client va ser com intermediari en representació de la titular del vehicle objecte de la compravenda.

La jurisprudència de la Sala Primera del Tribunal Suprem, ha vingut establint que “el contracte de mediació o corretatge s’integra en els contractes de col·laboració i gestió d’interessos aliens, l’essència resideix en la prestació de serveis encaminats a la recerca, localització i aproximació de futurs contractants, sense intervenir en el contracte ni actuar pròpiament com a mandatari.

Constitueix un contracte atípic, consensual, bilateral i aleatori, ja que el seu resultat és incert, i es regeix per les estipulacions de les parts que no siguin contràries a la llei, a la moral o als l’ordre públic i, en el no previst, pels preceptes corresponents a figures afins, com el mandat, l’arrendament de serveis o la comissió mercantil”.

Per això i malgrat que el nostre client va actuar en representació de la venedora, ho va fer actuant dins de l’àmbit de gestió encomanat i per això tota l’actuació que va realitzar ho era per compte de la real titular del vehicle, sense que personalment pugui quedar vinculat per les conseqüències que es derivin del contracte atorgat en virtut precisament d’aquella representació.

L’article 1725 CC assenyala que el mandatari que obra en concepte de tal, no és responsable personalment davant la part amb qui contracta, sinó quan s’obliga a expressament o traspassa els límits del mandat sense donar-li coneixement suficient dels seus poders, el que no es produeix en el cas present.

Conclusió:

Els efectes i reclamació que poguessin esdevenir de la relació contractual només afecten els que la van concertar (real venedor versus comprador)  sent indiferent si ha existit o no contacte directe entre els contractants ja que no hi ha dubte de la condició d’intermediari del nostre client, de manera que no té legitimació passiva ad causam, i en conseqüència, es desestima la demanda presentada pel comprador amb expressa condemna en costes.

Com et podem ajudar?

Val a dir, que no totes les situacions són idèntiques i cal un bon assessorament previ per a afrontar el procés amb garantia,

GIROLEX ESPAI JURÍDIC sempre estarà a la seva disposició per qualsevol consulta o aclariment al respecte. Estarem encantats de poder ajudar-te i donar-te la tranquil·litat que et mereixes.

 

 

 lectus consectetur elit. Praesent in eleifend neque. nec venenatis vel,