El delicte de sexting: divulgació d’imatges i vídeos íntims

En què consisteix el sexting?

La paraula sexting prové de la unió del terme “sex” (sexe) i “texting” (enviament de missatges de text).

Actualment, amb la proliferació d’aplicacions, xarxes socials (Instagram, Facebook, Twitter, etc.), i sistemes de missatgeria instantània (WhatsApp) i altres mecanismes de transmissió de documents i imatges, des de qualsevol dispositiu electrònic, el concepte s’amplia en tota acció de difusió o revelació de contingut de tipus sexual (principalment, fotos o vídeos) que, tot i haver-se creat, generat i, inclús, enviat per part del seu titular de manera lliure i voluntària, es revela, difon o pública sense el seu consentiment, a través de qualsevol dispositiu tecnològic.

El fet d’enviar o intercanviar vídeos o imatges de contingut sexual amb una altra persona de manera privada, lliure, conscient i voluntària, NO autoritza als seus destinataris a cedir-ho o divulgar-ho a tercers.

Per tant, la publicació o difusió d’informació íntima d’unan persona sense el seu consentiment és una pràctica constitutiva de delicte i, concretament, de delicte de descobriment o revelació de secrets, recollits a l’article 197.7 del Codi Penal.

El bé jurídic protegit és la intimitat personal i les parts implicades, tant autors com víctimes, poden ser homes o dones, majors o menors d’edat.

Quines conductes constitueixen el delicte de sexting?

 L’article 197.7 del Codi Penal recull aquesta figura delictiva en els següents termes:

“Serà castigat amb una pena de presó de tres mesos a un any o multa de sis a dotze mesos el que, sense autorització de la persona afectada, difongui, reveli o cedeixi a tercers imatges o gravacions audiovisuals d’aquella que hagués obtingut amb la seva anuència en un domicili o en qualsevol altre lloc fora de l’assoliment de la mirada de tercers, quan la divulgació menyscap greument la intimitat personal d’aquesta persona.

S’imposarà la pena de multa d’un a tres mesos a qui havent rebut les imatges o gravacions audiovisuals a las que es refereix el paràgraf anterior les difongui, reveli o cedeixi a tercers sense el consentiment de la persona afectada.

En els supòsits dels paràgrafs anteriors, la pena s’imposarà en la seva meitat superior quan els fets hagin sigut comesos per el cònjuge o per persona que estigui o hagi estat unida a ell per anàloga relació d’afectivitat, encara sense convivència, la víctima fos menor d’edat o una persona amb discapcitat necessitat d’especial protecció, o els fets s’hagués comés amb una finalitat lucrativa.”

Així la conducta típica ve delimitada pels verbs “difondre, revelar i cedir”: verbs que fan referència a la transmissió de contingut íntim que afecta greument la intimitat de la persona afectada; més enllà dels límits consentits entre el primer emissor i la persona que cometi l’acció típica.

Quins són els elements de delicte de sexting?

– Difondre, revelar i cedir imatges, vídeos o qualsevol material de contingut íntim sense autorització de la persona afectada.

– El contingut ha d’afectar greument la intimitat personal de la persona.

– El contingut l’ha obtingut l’autor amb l’anuència de la persona afectada.

– És contingut captat en el domicili de la víctima o en qualsevol lloc on existeixi una previsió d’intimitat.

En tots aquests casos, la víctima consenteix la gravació o l’enviament d’imatges de contingut sexual o íntim; però mai la posterior difusió d’aquest contingut pel destinatari.

 

 

GRUP GIROLEX sempre estarà a la seva disposició per qualsevol consulta o aclariment al respecte.fringilla dolor in leo. risus ipsum venenatis, Aenean Praesent