Bé immoble

Què puc fer si un copropietari fa ús en exclusiva d’un bé immoble en comú?

En moltes ocasions ens trobem davant d’un bé immoble que pertany proindivís a una pluralitat de persones, existint, per tant, una comunitat de béns, regulada en l’article 551-1 i següents del Codi civil de Catalunya i en l’article 392 i següents del Codi civil.

Hem de tenir en compte, que cada partícip pot utilitzar les coses en comú, sempre i quan disposi d’elles conforme al seu destí i de manera que no es perjudiqui l’interès de la comunitat, ni tampoc s’impedeixi a la resta de copartícips utilitzar-les.

Què succeeix i què puc fer quan un dels copartícips fa un ús en exclusiva i excloent del bé immoble en comú?

En aquests casos, quan es priva a un o als altres comuners de fer ús de l’immoble, aquest ús en exclusiva i excloent contravé la legislació vigent, i més concretament, l’article 552-6.1 del Codi civil de Catalunya.

Rau d’importància esmentar que, davant d’aquest supòsit, es podria sol·licitar bé el cessament d’aquesta exclusivitat en l’exercici de la cosa en comú, permetent-se l’ús de forma conjunta a la resta; o bé es podria interessar una indemnització que compensés el mateix.

Com es determina el valor de la indemnització?

La indemnització que es pot sol·licitar com a compensació, essent criteri seguit per nombrosa jurisprudència, es quantifica tenint en compte el preu de la renta que es podria obtenir de l’immoble mitjançant l’arrendament de l’habitatge en qüestió, fraccionant el resultat pel nombre de titulars existents.

Des de quan es pot reclamar aquesta indemnització?

Cal tenir present que mentre no hi hagi oposició expressa no hi ha obligació d’indemnitzar, atès que s’entén que es tolera aquesta situació, existint, en conseqüència, un consentiment tàcit.

Per tant, aquesta es computarà des de que hi hagi bé un requeriment extrajudicial a tal efecte (burofax) o bé des de que s’interposi la demanda judicial corresponent.

En aquest sentit, la indemnització és resultat de multiplicar la suma interessada (recordem que majoritàriament es determina en el preu mig per un lloguer d’un habitatge de característiques similars) pel període comprès entre la data del requeriment o la demanda judicial i fins a l’abandonament efectiu de l’immoble.

En conclusió, si un dels copropietaris d’un bé en comú en fa un ús en exclusiva sense acord dels demés, aquest és contrari a la llei, i el comuner o la resta de comuners, poden, entre d’altres opcions, sol·licitar una compensació pel mateix.

Com et podem ajudar?

Val a dir, que no totes les situacions són idèntiques i cal un bon assessorament previ per a afrontar el procés amb garantia,

GIROLEX ESPAI JURÍDIC sempre estarà a la seva disposició per qualsevol consulta o aclariment al respecte. Estarem encantats de poder ajudar-te i donar-te la tranquil·litat que et mereixes.

 

 

 elit. leo. mattis id odio Curabitur nec quis, et,