Reforma laboral i subcontractació: Com afecta a les empreses i persones treballadores?

A l’article d’avui continuem desgranant la reforma laboral tractant un dels aspectes que més incidència pot tenir, en termes econòmics, tant per l’empresa com per la persona treballadora.

Fa unes setmanes vam tractar la reforma de les modalitats contractuals, i avui ens centrarem en les modificacions que afecten a les subcontractacions entre empreses, tot fent referència també a certs aspectes que afecten als Convenis Col·lectius.

L’anomenada descentralització productiva, que consisteix, bàsicament, en què una empresa contracta altres empreses per tal de que aquestes realitzin obres o serveis corresponents a la seva activitat, ha provocat una devaluació de les condicions salarials respecte a les persones treballadores subcontractades i, a més a més, ha comportat que la competència entre les empreses que opten a ser subcontractades es centri única i exclusivament en quina és la que pot oferir un preu menor i no un producte de més qualitat.

Aquest aspecte afecta sens dubte a les persones treballadores però també a les pròpies empreses, ja que aquelles que opten per fer un servei de qualitat i especialitzat, veuen com les seves opcions de contractació disminueixen vers aquelles que únicament es centren en baixar costos i precaritzar el sector.

La reforma laboral intenta pal·liar aquests efectes amb dos canvis transcendents:

El primer canvi consisteix en modificar la prioritat d’aplicació del Conveni d’empresa vers al Conveni del Sector en matèria salarial. Es a dir, abans de la reforma, un Conveni d’empresa podia establir un salari inferior al conveni col·lectiu del sector i ara no serà així, ja que podrà regular el salari però aquest mai podrà ser inferior al que conté el conveni del Sector. Per exemple, el Conveni Col·lectiu d’una empresa metal·lúrgica no podrà establir salaris inferiors als establerts al Conveni Col·lectiu del sector de la metal·lúrgica.

I el segon canvi consisteix en la modificació de l’article 42 de l’Estatut, establint que el Conveni Col·lectiu que s’aplicarà a les persones treballadores de les empreses subcontractades serà el Conveni propi de l’empresa o, en cas de que no n’hi hagi, el Conveni del sector de l’activitat que s’estigui realitzant.

A tall d’exemple, una empresa de neteja és subcontractada per netejar un hospital, quin Conveni ha d’aplicar a les persones treballadores de la primera? Doncs bé, s’aplicarà el Conveni Col·lectiu propi de l’empresa si és que en té i, en cas de que no en tingui, s’aplicarà el Conveni Col·lectiu de neteja d’edificis i locals.

Amb la reforma el que s’aconsegueix és evitar que els Convenis Col·lectius d’empresa siguin utilitzats per establir salaris inferiors a les persones treballadores que el del Conveni Col·lectiu propi sector i, seguint amb l’exemple anterior, el Conveni Col·lectiu propi de l’empresa de neteja no podrà establir un salari inferior que el que està regulat al sector i, per tant, les diferents empreses que optin a ser contractades hauran de respectar el mateix límit salarial.

Dit això, es probable que la reforma no contenti a tothom i és cert que deixa buits legals que hauran de ser resolts pels tribunals, ara bé, és innegable que fa un pas important que, segons el nostre punt de vista, millora les condicions de la persona treballadora i ajuda a la competitivitat de les empreses.

 

Com hem esmentat, és una reforma que introdueix nombrosos canvis i, és per això, que l’equip de Grup Girolex es posa a la teva disposició per a qualsevol consulta i/o aclariment en relació a les hores complementàries. Estarem encantats de poder ajudar-te i donar-te la tranquil·litat legal que et mereixes.

 ut venenatis suscipit ante. Donec amet, consectetur et,