Què puc fer en el cas de reclamació de les quotes impagades d’un crèdit al consum en el cas que no s’hagi prestat el servei?

Convé indicar que els contractes de crèdits al consum són aquells que tenen per finalitat finançar la prestació d’un servei o la compra d’un bé, regulant-se els mateixos en la Llei 16/2011, de 24 de juny, de contractes de crèdit al consum.

És pràctica habitual que els consumidors per adquirir béns i/o serveis (per exemple, televisor, rentavaixelles, etc.) financiïn els mateixos amb la subscripció d’un crèdit al consum vinculat.

 

Què passa si el prestador de serveis incompleix amb el contracte i no l’acaba prestant?

 

En els supòsits en que existeixi aquesta vinculació entre contracte i crèdit i el proveïdor dels serveis incompleixi amb la seva prestació o amb les condicions estipulades en el contracte (no entrega del producte, no prestació del servei, etc.) permet al consumidor reclamar aquest incompliment.

 

Cal seguir abonar el crèdit concedit quan no es presta el servei?

 

Ens podríem trobar que la financera segueixi reclamant les quotes, tot i no haver-se prestat de forma efectiva el servei contractat.

En aquests supòsits, l’article 26.2 de la Llei del Crèdit al Consum ens dóna la solució, establint que la ineficàcia del contracte de consum determinarà també la ineficàcia del contracte de crèdit destinat al seu finançament.

En conseqüència, l’incompliment de l’entitat proveïdora del servei propaga la ineficàcia al contracte de finançament i, per tant, entenem que no seria possible la reclamació per part de l’entitat de les quotes degudes.

 

Un dels exemples més rellevants del que acabem d’exposar és el de les clíniques dentals que han tancat.

Aprofundint en aquest supòsit concret, i seguint l’exposició continguda en el present, ens podríem trobar en un cas on un client contracta els serveis d’una clínica dental per tal de sotmetre’s a un tractament. Per al pagament d’aquest tractament subscriu un contracte de finançament vinculat a la prestació (tractament odontològic) amb una entitat financera. Tanmateix, la clínica dental tanca i la financera reclama el pagament de les quotes del contracte signat.

 

Com dèiem, la resposta de nombrosa jurisprudència és que si el tractament dental no es compleix perquè la clínica tanca i cesa la seva activitat, el contracte de finançament vincula al mateix també ha de resoldre’s i deixar-se sense efecte. En aquest sentit, entre d’altres, cal destacar la Sentència núm. 178/2020, de data 15 de maig de 2020, dictada per la Secció 1a de l’Audiència Provincial de Salamanca, en el recurs núm. 688/2019, Ponent: Sr. José Antonio Vega Bravo.

 

Des de Girolex Espai Jurídic sempre estarem a la vostra disposició per a qualsevol consulta i/o aclariment al respecte. Estarem encantats d’ajudar-te i oferir-te la tranquil·litat que et mereixes.

 consectetur Donec at Aenean id venenatis quis, Aliquam risus