La impugnació de l’alta mèdica

Si us trobeu en una situació de baixa i us donen l’alta, obligant-vos a la reincorporació a la feina sense estar recuperats o en condicions de desenvolupar de manera òptima les vostres tasques, des de Girolex us expliquem les diferents opcions que teniu.

Abans de començar és molt importat tenir present que es tracta d’un procediment urgent i de tramitació preferent:

  • Els terminis són molt més curts.
  • El mes d’agost és hàbil.

Hem de distingir quatre situacions de fet diferents en funció del moment temporal en què s’emet l’alta, de l’òrgan emissor de l’alta i del tipus de contingència que ha causat la baixa. Depenent de quina situació estem, haurem de fer un tipus de reclamació i també haurem de vigilar amb el termini que tenim.

 

A) Alta abans dels 365 dies per contingències comunes:

En aquest cas l’alta mèdica la pot emetre el servei públic de salut (SPS), l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), mútues col·laboradores amb la Seguretat Social i les empreses que col·laboren.

Un cop se’ns ha notificat l’alta, s’ha de presentar una reclamació prèvia davant de l’entitat gestora en un termini d’ 11 dies. Durant aquest període el treballador està obligat a reincorporar-se a la feina.

El termini de l’entitat per contestar la reclamació és de 7 dies.

Si la resposta és negativa, disposem de 20 dies per interposar demanda.

 

B) Alta abans dels 365 dies per contingències professionals:

Si la baixa és per accident de treball o malaltia professional, l’alta la sol emetre la mútua mèdica. En aquest cas, el procediment a seguir és demanar la revisió a la mútua en 10 dies hàbils,  i ha de comunicar-ho a l’empresa el mateix dia o el següent hàbil.

La iniciació d’aquest procediment suspèn els efectes de l’alta, el treballador NO s’ha de reincorporar a la feina.

L’INSS comunicarà a la mútua l’inici del procediment perquè en els 4 dies hàbils següents aporti la documentació de la baixa, i l’informe que motiva l’alta mèdica.

En aquest cas la mútua pot pronunciar-se reconeixent la improcedència de l’alta mèdica (el treballador continuarà de baixa), o en cas contrari, l’INSS, previ informe de l’Equip de Valoració d’Incapacitats, resoldrà en 15 dies hàbils a favor o en contra de l’alta (confirmarà l’alta medica o mantindrà la situació de baixa).

Per altra banda, si l’interessat recupera la capacitat laboral durant la tramitació del procediment, es declararà sense efectes l’alta mèdica per considerar-la prematura, i es determinarà la nova data d’alta mèdica.

En el cas que el resultat fos negatiu, disposem de 20 dies per interposar demanda judicial.

 

C) Alta als 365 dies per contingències comunes i professionals:

És un procediment especial que es dona quan l’alta s’emet just al complir 365 dies de baixa, s’ha de mostrar la disconformitat davant de la inspecció sanitària del Servei Públic de Salut en 4 dies naturals i comunicar-ho a l’empresa el mateix dia o el següent hàbil.

Un cop presentada, si la Inspecció Mèdica discrepa amb el criteri de l’entitat gestora de l’alta, tindrà la facultat de proposar en els 7 dies naturals la reconsideració de l’alta, l’entitat gestora s’haurà de pronunciar en els 7 dies naturals següents, notificant la resolució al treballador i a la Inspecció Mèdica del Servei Públic de Salut. Hi ha dos possibilitats:

  1. La mútua reconsidera l’alta mèdica, per tant, es prorroga la situació de baixa a tots els efectes, o
  2. Reafirma l’alta mèdica.

Si la Inspecció Mèdica confirma la decisió o no es pronuncia  en 11 dies naturals, l’alta mèdica adquireix plens efectes i el treballador ha de reincorporar-se a la feina.

En aquest cas, disposem de 20 dies per interposar demanda judicial.

 

 D) Alta després dels 365 dies per contingències comunes i professionals:

En aquest cas l’únic òrgan competent per emetre l’alta és l’Institut Nacional de la Salut, aquí igual que en el supòsit A) presentarem reclamació prèvia en 11 dies, o en aquest cas també podem presentar demanda judicial directament en 20 dies.  En ambdós casos el treballador està obligat a reincorporar-se durant el procés.

 

Fins aquí, una presentació de les diferents possibilitats davant de la necessitat d’impugnar una alta mèdica. L’equip de Grup Girolex es posa a la teva disposició per a qualsevol consulta i/o aclariment. Estarem encantats de poder ajudar-te i donar-te la tranquil·litat legal que et mereixes.vulputate, mattis odio leo risus. mattis sed nec dapibus elementum justo id