Els règims penitenciaris

La Llei orgànica general penitenciària i el Reglament penitenciari estableixen els diferents tipus de règim que s’apliquen als privats de llibertat, per tal d’aconseguir una convivència pacífica i ordenada que tingui com a resultat la reinserció social dels penats.

Quins tipus de règims existeixen?

El més comú és el RÈGIM ORDINARI que s’aplica a aquells presos que poden conviure amb normalitat dins del centre, però que requereixen un control i una vigilància permanent per assegurar-ne la custòdia i la correcta aplicació del tractament.

El RÈGIM SEMIOBERT està ideat pels presos que es troben en una fase positiva del tractament i que poden alternar la vida dins i fora del centre penitenciari. Els interns disposen de sortides que tenen autoritzades per a desenvolupar activitats formatives, laborals, familiars o d’altres que facilitin la integració social. L’horari en què es solen aprovar les sortides és de divendres a les quatre de la tarda fins dilluns a les vuit del matí. A  més, la norma general els obliga a romandre en el centre com a mínim vuit hores en horari diürn i dormir-hi a les nits.

Per últim, el RÈGIM TANCAT està previst per aquells penats que per una sèrie de circumstàncies són considerats com a extremadament perillosos i la convivència amb la resta d’interns pot ocasionar certs problemàtiques. Els factors que condueixen a aplicar aquest règim poden respondre a les característiques del delicte pel qual va ser condemnat o per l’incompliment de les normes disciplinàries del centre penitenciari. Per tant, es limita el contacte del reclús amb la resta de penats per tenir-ne un major control i vigilància. L’excepcionalitat d’aquest règim obliga a modificar-lo en el moment que desapareguin els riscos que el van motivar.

Quin règim s’aplica als preventius?

Als interns que estiguin en situació de presó provisional se’ls aplicarà, amb caràcter general, el règim ordinari. No obstant això, es podrà aplicar el règim tancat en aquells casos que concorrin els factors de perillositat i d’incapacitat de normal convivència.

Com es determina el règim aplicable a un intern?

El règim aplicable es determinarà en funció del grau en què es classifiqui a l’intern. Segons l’article 101 i 102 del Reglament Penitenciari estableix que:

Els classificats en el segon grau; se’ls aplica el règim ordinari per considerar que les circumstàncies personals i penitenciàries els permet conviure amb normalitat dins del centre, però que requereixen un control de custòdia i vigilància permanent.

Els classificats en el tercer grau; consten en el règim de semillibertat per considerar que estan capacitats per afrontar situacions esporàdiques d’independència i autonomia.

Els classificats en el primer grau; requereixen l’aplicació d’un règim tancat per limitar el contacte amb la resta d’interns i té un caràcter excepcional, mentre existeixin una sèrie de factors de risc, tant pel mateix delicte o pel comportament del centre.

 

GRUP GIROLEX sempre estarà a la seva disposició per qualsevol consulta o aclariment al respecte.

 

 ipsum vulputate, velit, dictum libero consequat. ut adipiscing dolor risus.