Custòdia compartida i pensió d’aliments

Molts són els progenitors que creuen que amb la custòdia compartida no s’ha de pagar pensió d’aliments. Res més lluny de la realitat. 

Aclarim que una custòdia compartida no té perquè distribuir de manera equitativa el temps de guarda dels fills. Així, es poden donar casos en el que un dels dos progenitors els té més temps que l’altre o n’assumeix més obligacions. És a dir, que la distribució del temps entre els progenitors, encara que no sigui idèntica, es pot qualificar com de custòdia compartida, SAP Girona de data 27/12/2012 sentència número 504/2012.

Així, el sentit d’establir un guarda i custòdia compartida no és altra que ambdós progenitors tinguin els mateixos drets i les mateixes obligacions respecte dels fills. Això no vol dir que els períodes d’estades que els pares hagin de tenir amb els fills siguin igualitàries, sinó que s’haurà d’estar a cada cas en concret, SAP Girona de 17/05/2013, número 2010/2013. 

En quins supòsits no s’hauria de pagar pensió d’aliments a favor dels fills? Només en els casos que els ingressos d’ambdós progenitors siguin idèntics i el temps que passin amb els fills estigui repartit de manera equitativa; el 50% cadascú. Tant la llei com la jurisprudència diuen que la guarda i custòdia compartida no exclou que un dels progenitors hagi de satisfer una pensió d’aliments a l’altre per al manteniment dels fills comuns. 

El motiu és que els fills han de tenir un nivell de vida similar quan estiguin amb un o altre progenitor, encara que tinguin ingressos diferents. L’article 233-10 del Codi Civil de Catalunya  estableix que la forma d’establir la guarda no altera el contingut de l’obligació d’aliments envers els fills comuns, tot i que s’ha de ponderar el temps que els menors passen amb cadascun dels pares i les despeses que cadascun d’ells hagi assumit pagar directament. 

En aquests casos, la fixació de la pensió d’aliments s’articula de manera que ambdós pares col·laborin en el manteniment dels seus fills, ingressant la seva aportació dinerària en funció de la capacitat econòmica de cadascun d’ells per a fixar l’import econòmic que hagin de satisfer. 

Per tant, és evident que contràriament al que creuen molts dels matrimonis immersos en procediments de divorcis i extinció de parelles de fet amb procediments de guarda i custòdia, la custòdia compartida no exclou la pensió d’aliments. El motiu és senzill. Es busca que els fills no tinguin un desequilibri important quan estiguin sota la guarda d’un o altre progenitor. 

Si teniu algun dubte sobre la custòdia compartida i la pensió d’aliments, us podeu posar en contacte amb nosaltres per correu-etelèfon o Facebook.ut eleifend lectus mattis at odio