Fins quan Hisenda ens pot revisar una declaració d’IRPF?

L’1 de juliol és l’últim dia de l’any 2019 per poder presentar la declaració de la renda i tots els contribuents que tinguem un resultat positiu, veurem retirats els vostres diners dels nostres comptes corrents l’endemà, 2 de juliol. Com cada any, haurem pogut sol·licitar el pagament total o fraccionat sense interessos, en dues quotes del 60%, la primera i del 40% la segona.

A aquestes alçades de la pel·lícula i amb el termini esgotat per presentar el model 100 de Declaració de la Renda de les Persones Físiques –conegut per a tothom com a IRPF- comencen a aparèixer dubtes i ens fem preguntes. Què passa si no l’hem presentada a temps? Què passa si hem inclòs una deducció que no hi teníem dret? Fins quan l’Agència Tributària ens pot revisar la nostra declaració?

Anem a pams:

Què passa si no l’hem presentada a temps? Aquí hem de diferenciar si la presentem, per voluntat nostra o perquè Hisenda ens ho reclama. En el primer cas, si ho fem abans de 3 mesos, s’haurà de pagar el 5% addicional de la quantitat ingressada. El 10% entre 3 mesos i 6 mesos; El 15% entre 6 i 12 mesos. El 20% més els interessos de demora en el cas de superar l’any. En canvi, si actuem una vegada som requerits per Hisenda amb una carta certificada d’aquelles que fan tanta por, a més de la quantitat a ingressar, haurem de pagar una multa de dos-cents euros, que pagada dins d’un termini establert, serà de cent.

Què passa si ens incloem una deducció que no hi tenim dret. Si Hisenda considera que existeix mala fe, és possible que a més de retornar la quantitat deduïda de manera indeguda, s’hagi de pagar una multa. Tot i això, en quantitats petites i en errades que es presumeixen involuntàries, l’Agència Tributària envia una carta al contribuent amb el que s’anomena “proposta de liquidació” i el “convida” a retornar els diners o a presentar al·legacions.

I la qüestió més important: quan prescriuen els deutes tributaris? O, dit d’una altra manera, quant temps té Hisenda per a revisar una declaració d’IRPF? Segons la Llei d’aquest impost, l’AT disposa de quatre anys per a reclamar qualsevol element que consideri incorrecte o a sol·licitar qualsevol dada que consideri oportuna. Per tant, fins que no transcorrin quatre anys, Hisenda podrà revisar totes les nostres declaracions anteriors.

I encara més important? Quan comencen a comptar aquests quatre anys? Començaran a comptar el dia següent a aquell en què finalitzi el termini per presentar la declaració. D’aquesta manera, el termini per a presentar la l’IRPF de 2018 acaba l’1 de juliol de 2019, de manera que una declaració no podrà ser revisada a partir de l’1 de juliol de 2023.leo non velit, Praesent facilisis consectetur ipsum tristique elementum