Obligació D’assisitir a una mesa Electoral

Aquesta primavera hem tingut vàries cites electorals. Una pregunta que es realitza el ciutadà en cada cita electoral és sobre l’obligació d’acudir a una mesa electoral en cas de que es sigui cridat per formar-ne part.

En primer lloc, es indicar que si algú es citat per fomar part d’una mesa electoral té l’obligació legal d’assisitir. Però a diferència d’altres obligacions legals que podem tenir com a ciutadans, aquesta obligació legal pot comportar conseqüències penals per la persona que no acudeixi a una mesa electoral. Concretament, l’article 143 de la Llei Orgánica Electoral General estableix; “El Presidente y los Vocales de las Mesas Electorales así como sus respectivos suplentes que dejen de concurrir o desempeñar sus funciones, las abandonen sin causa legítima o incumplan sin causa justificada las obligaciones de excusa o aviso previo que les impone esta Ley, incurrirán en la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses.”. Aquest incumpliment pot provocar la condemna fins i tot de presó. És rellevant que aquest delicte no es trobi en el Codi Penal, però aquesta circunstància queda coberta legalment ja que la Llei Electoral General es tracta d’una llei Orgánica que necessita d’una majoria reforçada al Parlament per ser aprovada.

En segon lloc, la pròpia llei electoral estableix unes causes d’exempció per no acudir a una mesa electoral. Aquest aspecte és d’especial rellevància ja que poden exisitir situacions on el ciutadà li resulti impossible poder assisitir a una mesa electoral. En aquest sentit, la pròpia normativa estableix que si exisiteix una causa d’exempció al acudir a una mesa electoral és obligatori comunicar amb anterioritat aquesta situació, és a dir, encara existint una causa justa si aquesta no és comunicada amb temps es pot incórrer igualment en les conseqüències penals exposades. Poden exisitir causes personals, familiars i laborals. Les dues primeres com expressa la LOREG tenen causes que per si soles ja es consideren directament com a causa, i altres que es troben subjectes a valoració. En relació als motius laborals sempre estaran subjectes a valoració.

En tercer lloc, és important mencionar quin termini tenim per presentar les al·legacions en cas que creiem que estem davant d’una causa que ens justifica no assisitr a una mesa electoral, segons la LOREG, des de que rebem la comunicació per part de l’ajuntament   de la nostre població que formen part de la mesa tenim 7 dies hàbils per presentar les causes corresponents.

En resum, no acudir a una mesa electoral quan està cridat per formar part de la mesa pot comportar conseqüències penals que fins i tot pot comportar penes de presó. En el cas, que algú no cumpliexi les seves obligacions com a ciutadà la Fiscalia corresponent obrirà les diligències oportunes en el Jutjat d’Instrucció del lloc on estaba cridat per tal d’incoar les mateixes i iniciar el procediment penal.in porta. Aliquam commodo ante. venenatis dolor. ipsum Lorem felis fringilla luctus