Nul·litat d’una sanció Administrativa per excés de velocitat

Recurs d’Apel·lació 168/2016 del Jutjat Contenciós Administratiu de Cartagena

 

Aquest cas es tracta d’una sanció administrativa per excés de velocitat. En una via on s’havia de circular a un màxim 100Km/h i un radar el va captar a 132Km/h.

Particularment, el recurs es basa en quatre punts:

  1. Nul·litat de la notificació de iniciació del expedient per vulneració del dret a la presumpció d’innocència y haver provocat indefensió. No s’ha aplicat el marge d’error en la medició de la velocitat.
  2. Incompliment de la Directiva Comunitària 2015/413 del Parlament Europeu i del Consell del 11 de Març de 2015 al no aplicar el marge d’error i imposar la sanció a,b la velocitat corregida.
  3. Nul·litat en la incoació de l’expedient sancionador per vulneració del dret a la presumpció d’innocència i haver provocat indefensió. No s’ha donat trasllat del certificat de verificació de la instal·lació que serveix de suport cinemòmetre.
  4. Nul·litat per falta de correspondència en el punt quilomètric entre la fotografia del l’expedient i el senyalat pel que posa en la resolució de la incoació que posa fi al procediment sancionador després del pagament anticipat.

 

Respecte dels dos primers punts, la Sentència destaca que s’ha d’aplicar el marge d’error d’acord amb la Directiva 2015/413 perquè sinó a un cotxe estranger multat a Espanya se li aplicaria el marge de error i en canvi a un espanyol multat en Espanya no se li aplica es discriminatori i va contra el reo.

 

D’aquesta forma, s’hauria de sancionar per una velocitat de màxim 131Km/h i mínima de 125,4 Km/h.

Al infractor se li va sancionar per anar a 132Km/h en una via de 100 Km/h, el que comporta una multa de 300 euros i pèrdua de 2 punts del carnet. Si se’l sanciones per anar a 131 Km/h la multa seria de màxim 100 euros i no comporta cap pèrdua de punts del carnet.  Per tant, respecte als dos primers punts s’hauria d’estimar i reduir aquesta sanció. Però posats a analitzar els dos altres punts, el Tribunal considera que s’ha de declarar laNUL·LITAT I ESTIMAR EL RECURS D’APEL·LACIÓ  perquè no s’ha aportat la documentació que acrediti que la cabina està en perfectes condicions i per tant s’ha vulnerat el principi d’innocència i la prohibició d’indefensió.neque. Aenean mi, sem, mattis felis Aliquam