Drets dels passatgers aeris en cas de denegació d’embarcament, cancel·lació o gran retard dels vols

Tal i com va succeïr en el darrer estiu, enguany centenars de persones s’han vist privades de realitzar vols que prèviament havien concertat amb les respectives línies aèries, o bé han patit retards, a conseqüència de reivindicacions laborals del personal de la companyia aèria i/o del personal de l’aeroport, situacions d’overbooking, etc.

Des de Girolex us oferim una breu guia dels drets dels passatgers aeris que recull el Reglament 261/2004 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de febrer de 2004, en virtut del qual s’estableixen normes comunes sobre compensació i assistència als passatgers aeris en cas de denegació d’embarcament, cancel·lació o gran retard dels vols. Tanmateix, hem de tenir present el Coveni de Montreal de 28 de maig de 1999, per a la unificació de vàries regles per al transport aeri internacional.

L’aplicació del Reglament opera quan el transportista aeri és comunitari – l’empresa de transport aeri posseeix una llicència d’explotació vàlida expedida per un Estat membre -, mentre que el Conveni s’aplicarà en els casos que el passatgers contractin amb un transportista aeri no comunitari (SAP Barcelona 21/09/17).

Dret a compensació

El Reglament reconeix als passatgers el dret a rebre una compensació per part del transportista en els casos de denegació d’embarcament i de cancel·lació del vol. Les quanties previstes a la norma oscil·len des dels 250 fins els 600 euros, en funció de la distància del vol cancel·lat.

Tot i que el Reglament no contempla la compensació en casos de retard, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va interpretar que aquest dret es podia invocar en els casos en què els passatgers patissin un retard igual o superior a tres hores, és a dir, quan arriben a la destinació final tres o més hores després de l’hora d’arribada prevista pel transportista aeri, sempre i quan la companyia pugui demostrar que el retard és degut a circumstàncies extraordinàries (STJUE 19/11/09, assumptes acumulats C-402/07, Sturgeon vs. Condor, i C-432/07, Böck i Lepuschitz vs. Air France).

Altrament, es detallen una sèrie de circumstàncies que exoneren a la companyia aèria de l’obligació de compensar els passatgers afectats per la cancel·lació d’un vol, com per exemple si els hi informa sobre la cancel·lació amb una antelació de dues setmanes respecte a la hora de la sortida prevista, o bé, si el temps d’avís és inferior, se’ls hi ha d’oferir un transport alternatiu. Tampoc hauran d’indemnitzar als passatgers, en cas que el vol no es pugui efectuar per causes extraordinàries, i que no podien haver-se evitat tot i pendre totes les mesures necessàries.

Dret al reemborsament o a un transport alternatiu

Tot seguit, en casos de denegació d’embarcament i cancel·lació del vol, el Reglament preveu el dret dels passatgers al reemborsament del bitllet o que la companyia els hi ofereixi un transport alternatiu fins la destinació final el més ràpid possible.

En el supòsit que el passatger opti pel reemborsament del bitllet, aquest s’haurà de fer efectiu en el termini de set dies. La quantia a reemborsar correspon a la part o parts del viatge no efectuades i a la part o parts del viatge realitzades, si el vol ja no té raó de ser en relació al plà de viatge incial, així com un vol de tornada al primer punt de partida el més aviat possible.

Si la persona opta pel transport alternatiu, el transportista haurà de buscar la opció més ràpida, no només oferint vols propis, també vols amb altres companyies que tinguin places el mateix dia. Si la companyia se’n desentén i el passatger es veu obligat a assumir el cost d’un altre bitllet, el preu del mateix el podrà reclamar a la companyia posteriorment.

Dret a l’atenció

Un altre dret important que estableix el Reglament és el dret a l’atenció al passatger, això és, que la companyia haurà d’oferir gratuïtament als passatgers afectats beguda i menjar suficients, en funció del temps que hagin d’esperar.

A més, en els casos que els passatgers hagin de pernoctar una o diverses nits, o sigui necessària una estància addicional a la prevista pel passatger, el transportista haurà d’oferir allotjament en un hotel, així com el transport entre l’aeroport i el lloc d’allotjament.

Així matiex, la companyia oferirà gratuïtament als passatgers dues trucades telefòniques, tèlex o missatges de fax, o correus electrònics.

Si heu patit incidències en el vostre vol, i teniu problemes alhora de reclamar a la companyia aèria, podeu contactar amb nosaltres per correu-etelèfon o Facebook.adipiscing ut eget ante. leo. ipsum amet, sit Praesent