Com afecta la reforma concursal a la segona oportunitat?

El passat 26 de setembre de 2022 va entrar en vigor la reforma de la llei concursal, amb l’objectiu d’agilitzar els procediments concursal i assegurar la continuïtat de les empreses.

La segona oportunitat és un mecanisme legal que permet a particulars i autònoms, en situació d’insolvència, cancel·lar els seus deutes.

Dita reforma ha modificat considerablement el procediment de la segona oportunitat, introduint novetats molt rellevants, positives i negatives, algunes de les quals us detallem seguidament:

1.- S’elimina la obligatorietat d’haver intentat un Acord Extrajudicial de Pagaments.

Abans de la reforma, per poder obtenir l’exoneració del deute, s’havia d’intentar obligatòriament un acord extrajudicial de pagament davant del notari o registre mercantil. Aquest procés extrajudicial consistia en un intent d’arribar a un acord amb els creditors a través de l’oferiment de quites i esperes per part del deutor. Ara bé, s’ha demostrat que els creditors en molt pocs casos acceptaven qualsevol tipus de proposta d’acord i quasi sempre el procés acabava sense avinença i obligant al deutor a interposar demanda judicial.

Creiem que és una mesura positiva, en tant que estalvia temps al deutor i també inversió en honoraris de notari i mediador concursal.

2- Accés a l’exoneració del deute sense necessitat de liquidar la totalitat del patrimoni del deutor.

El deutor podrà escollir entre l’exoneració del deute mitjançant la liquidació dels seus bens o a través d’un pla de pagaments.

És a través d’aquesta segona modalitat que, en determinats supòsits, podrà conservar el seu habitatge habitual sempre i quan compleixi amb el pla de pagament aprovat que pot tenir una durada de 3 a 5 anys.

Cal remarcar que, a diferència del pla de pagaments de l’anterior llei, aquí el que es pacta és una forma de pagar els deutes que són exonerables, deixant de banda aquells que no ho són.

3- Simplificació del procés quan no hi ha bens a liquidar.

S’introdueix la modalitat del concurs sense massa. D’aquesta manera, el jutge el que fa és directament donar trasllat de la declaració del concurs als creditors, per tal que aquests manifestin si cal anomenar un mediador concursal i, en cas que no responguin, directament es dona trasllat al deutor perquè aquest sol·liciti l’exoneració del passiu.

D’aquesta forma en moltes ocasions el deutor podrà tenir l’exoneració del deute sense haver-se designat mediador concursal i als pocs mesos d’haver iniciat tot el tràmit.

4- Més restriccions per poder gaudir de l’exoneració del deute.

La nova llei restringeix la possibilitat de poder gaudir de l’exoneració del deute a aquelles persones que, en els 10 anys anteriors a la sol·licitud, se’ls hi hagi derivat la responsabilitat per infraccions tributaries o de la seguretat social de caràcter molt greu.

Tanmateix, el jutge podrà ara valorar si la generació de la insolvència ha sigut temerària o negligent.

5- Deute públic.

El deute públic que es pot exonerar també ha patit una molt important retallada. Així doncs, amb la reforma únicament es podrà exonerar fins a 10.000 euros de deutes que corresponen recaptar a l’Agència Tributaria Estatal i 10.000 euros per deutes de la Seguretat Social.

Dit això, la reforma en general és positiva. Creiem que amb les novetats introduïdes el procés serà més àgil i, a més, s’ha establert que el jutjat competent per tothom serà el mercantil (que és l’especialitzat). Tanmateix, el fracàs de l’acord extrajudicial de pagaments fa que la seva supressió sigui positiva a nivell de temps i de costos. S’introdueix la possibilitat de poder salvar el domicili habitual, fins i tot en el cas que el deute hipotecari sigui menor al valor de l’immoble. Ara bé, per contra, es retalla l’exoneració en deute públic i aquest fet comportarà que moltes persones es vegin privades d’aquesta segona oportunitat.

 

L’equip de Grup Girolex es posa a la teva disposició per a qualsevol consulta i/o aclariment en relació a la segona oportunitat. Estarem encantats de poder ajudar-te i donar-te la tranquil·litat legal que et mereixes.

 

 lectus justo ut quis accumsan elit. et, Nullam efficitur. libero quis, Sed